Login
English      Slovensko
print

O društvu SDAMS

Ime društva:
Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko,
Associazione slovena per la matematica discreta e applicata

Ime društva v angleščini:
Slovenian Discrete and Applied Mathematics Society

Kratko ime društva: SDAMS

Sedež društva: Kettejeva 1, 6000 Koper

E-mail društva: info@sdams.si

  • Predsednik: dr. Tomaž Pisanski
  • Podpredsednik: dr. Dragan Marušič
  • Tajnik: dr. Klavdija Kutnar
  • Blagajnik: dr. Vito Vitrih
  • Tajnik odbora za enake možnosti: dr. Nino Bašić

Ustanovni člani: Tomaž Pisanski, Klavdija Kutnar, Dragan Marušič, Nino Bašić, Vito Vitrih, Martin Milanič, Andrej Brodnik, Boštjan Kuzman, Vladimir Batagelj, Ademir Hujdurović, Ana Zalokar, Nastja Cepak, Bojan Kuzma, Boštjan Frelih, Alejandra Ramos Rivera, Safet Penjić, Rok Požar, Štefko Miklavič.