Login
English      Slovensko
print

Kdo se lahko včlani v Društvo SDAMS?

Član Društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se aktivno ukvarja z matematiko, in podpiše pristopno izjavo. Članstvo v Društvu se prične s podpisom pristopne izjave in potrditvijo upravnega odbora o izpolnjenvanju pogojev za članstvo. Študentje, ki še nimajo objav, ki jih pokriva MathSciNet ali zbMATH, priložijo priporočilno pismo svojega mentorja.

Plačilo članarine

Članarina za leto 2018 znaša 20 EUR.

Članarino poravnate po prejemu članske številke z nakazilom na tekoči račun društva:

  • IBAN: SI56 1010 0005 5927 091
  • BIC/SWIFT: BAKOSI2X (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
  • Koda namena: OTHR (Drugo)
  • Referenčna številka/sklic: SI00 2018-<članska številka>
  • Prejemnik: Društvo SDDUM, Kettejeva ulica 1, 6000 Koper, Slovenija